DE | EN | CZ | SK

Produkujemy cegły

od roku 1885

Produkcja cegieł ma w naszym Kadeniu imponującą tradycję

Już w średniowieczu znajdowało się tutaj tzw. Pole gliniane, skąd surowiec pozyskiwali garncarze. Pierwsze informacje o systematycznym wydobyciu kaolinu pochodzą z roku 1780. W roku 1885 przedsiębiorca Friedrich Döll założył Kadaňské kaolinové závody. Po rozpadzie Austro-Węgier powstało przedsiębiorstwo Petzold-DöllWerkeKaaden (1922). Rodzina Döllów straciła swoje majątki w roku 1945, kiedy zostały im skonfiskowane na podstawie dekretów Beneša.

kkzPowojenna historia zakładu była skomplikowana, co jest typowe dla okresu "budowy socjalizmu". Kadeńska fabryka została najpierw w roku 1946 włączona do Północnoczeskich zakładów kaolinowych i glinianych w Podbořanach, jednak niedługo potem stała się częścią narodowego przedsiębiorstwa Rakouské keramické závody. Kolejne przekształcenie (1950) doprowadziło do powstania samodzielnych Kadaňské keramické závody (KKZ).

Od roku 1961 kadeński zakład należał do Podbořanské keramické závody, a następnie został dołączony do Północnoczeskich zakładów ceramicznych w Moście (pod nazwą Keramost). W roku 1994 zakład został przekształcony w spółkę akcyjną Keramost. W roku 2005 cegielnia została przejęta przez firmę Reframo, która następnie stała się częścią spółki Brispol.

W roku 2022 postanowiliśmy, że chcemy się nazywać Cihelna Kadaň. Powody są proste. Nasza cegielnia jest w Kadeniu, lubimy to miejsce i jesteśmy dumni z naszego kadeńskiego pochodzenia.

Cegły i płytki produkujemy solidnie i tradycyjnym sposobem, który nie podlega pośpiechowi. Dzięki temu wiemy, że wytrzymają wiele lat. Jeśli chcesz zbudować coś, co będzie służyć dobrze przez kilka pokoleń, trafiłeś we właściwe miejsce.

DG